Usługi

Ocena potencjału modernizacji HVAC

Ocena Potencjału Redukcji śladu węglowego to szybka, prosta i bardzo efektywna kosztowo usługa, w czasie której weryfikujemy przekrojowo wybrane elementy systemów HVAC i oceniamy potencjał redukcji śladu węglowego

Co możemy zaproponować?

Weryfikujemy przekrojowo wybrane elementy systemów HVAC i oceniamy potencjał redukcji śladu węglowego, potencjalny koszt poszczególnych kroków które będą konieczne do jego osiągnięcia, konieczne zmiany w instalacjach i czas zwrotu (ROI), potencjał uzyskania Białych Certyfikatów lub celowych dofinansowań

Korzyści:

Wdrożenie:

Co powinieneś wiedzieć?

Systemy HVAC to bardzo duża część zużycia energii w budynku (30% do nawet 50%). Nawet niewielka poprawa efektywności energetycznej istniejącego systemu to znacząca redukcja operacyjnego śladu węglowego, oraz możliwe obniżenie opłat eksploatacyjnych, które spłacą koszty inwestycji w modernizację. Często samo przywrócenie początkowych parametrów i usunięcie wieloletnich zaniedbań eksploatacyjnych redukuje ślad węglowy przy niewielkim nakładzie kosztów.

Rozpocznij od kontaktu z nami

Rozpocznij od kontaktu z nami

Przykładowe realizacje

Bema Plaza

Wrocław - Śródmieście

Konstruktorska Business Center

Warszawa - Mokotów