Usługi

Audyty energetyczne

Audyty energetyczne to kompleksowy przegląd zużycia energii i stanu instalacji w budynku, mający na celu identyfikację obszarów, w których można poprawić efektywność energetyczną.

Co możemy zaproponować?

Audyt obejmuje analizę dokumentacji projektowej i powykonawczej wybranych elementów systemu, przeprowadzenie faktycznej wizji lokalnej i wybranych pomiarów, a także przygotowanie raportu i rekomendacji technicznych.

Korzyści:

Wdrożenie:

Co powinieneś wiedzieć?

W przeciwieństwie do wielu innych firm, nie opieramy naszych rekomendacji na ogólnych wskaźnikach. Zamiast tego, dokładnie badamy budynek i bierzemy pełną odpowiedzialność za proponowane zmiany, wdrażając je przy pomocy naszego własnego zespołu. Wierzymy, że to podejście pozwala na najbardziej efektywne i skuteczne poprawy efektywności energetycznej

Rozpocznij od kontaktu z nami

Rozpocznij od kontaktu z nami

Przykładowe realizacje

Konstruktorska Business Center

Warszawa, Mokotów

Reprograf-Grafikus

Warszawa - Wola